Komplettsatz Rocchetta Paperopoli vs Topolinia 1997